Henrik Svensk

Jag vill skapa enkel elegans och beröra betraktarens alla sinnen, där man i min konst dag för dag kan se nya nyanser och synvinklar, och dag för dag skapa nya intryck och känslor i sig själv.Målet är att bryta sig fri från den konventionella konsten, och låta skapandet styras av ögonblicket så att betraktaren fritt kan få tolka verket utifrån sina egna perspektiv och erfarenheter.Mötet mellan färgerna som kolliderar likt vågor i mina konstverk, och de komplexa formerna i designen jag gör, talar om det organiserade kaos som styr min organism. Likt naturen och människan i sig, låter jag mitt estetiska uttryck få möjlighet att existera och spontant utvecklas i det utrymme där de befinner sig.