Events

F710F5B1-391A-4719-A094-AD152C37EE61.jpg

Konstjakt - Leta & Vinn!

Söndag 8 augusti kl 18 är det dags för sommarens fjärde konstjakt. Jakten sker i den virtuella konsthallen här på sidan.  Någonstans i konsthallen har vi gömt "Storm 02" - en inramad akvarell signerad Anna Isabella Sandberg utställande konstnär under FoKo Art To Go våren 2019. Var den som först hittar verket och du vinner det.

Så här går det till

Gå in i den digitala konsthallen klicka på "Enter Exhibition"! Någonstans på en vägg eller eventuellt på ett golv har vi placerat tävlingsverket. När du hittat verket mailar du snabbt till info@fo-ko.se och berättar för oss vilket konstverk som hänger till vänster om tävlingsverket. Du uppger i mailet titel och konstnär på det konstverket. Är du snabb så blir "Storm 02" ditt. Ett tips, besök konsthallen innan tävlingsstart  och bekanta dig med de olika rummen. Good hunting!

Art Quest - win an artwork

Sunday August 8 at 6 pm CET it's time for the fourth summer Art Quest. The quest takes place in the virtual art gallery on this page. Somewhere in the art gallery we have hidden "Storm 02" - a signed  watercolor by Anna Isabella Sandberg, exhibiting artist at FoKo Art To Go Spring 2019. Be the first to find the work and you will win it!

This is how it works

Enter the digital art gallery click on "Enter Exhibition"! Somewhere on a wall or possibly on a floor we have placed the competition artwork. When you have found the it, you email info@fo-ko.se and tell us which artwork hangs to the left of the competition work. You state in the email the title and artist of that artwork. If you are fast, "Storm 02" will be yours. A tip, visit the art gallery before the start of the competition and get acquainted with the different rooms. Good luck!

Past